In de werelden die ik creëer, kun je op ontdekking gaan. De schoonheid van de natuur wordt uitgelicht. Niet alleen aan de hand van de levende natuur om ons heen, maar ook door naturalia, zoals schedels, opgezette dieren etc. Deze componeer ik zo dat een eigen wereld ontstaat. Dramatiek speelt daarbij een belangrijke rol. Dat bewerkstellig ik door een theatrale belichting of soms het haast ontbreken van licht. Mijn werken zullen geen waarheidsgetrouwe voorstellingen zijn, maar eerder sfeerbeelden.

‘De roeping der kunst is niet de natuur na te maken, maar haar uit te drukken.’

Honoré de Balzac